Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

28.9.05

W.A.W.: Cyfeirlyfr gweithgareddau Cymraeg Rhondda Cynon TafMae Menter Iaith Rhondda Cynon Taf a Chyngor Sir Rhondda Cynon Taf wedi cynhyrchu llyfryn WAW sy'n rhoi gwybod i ddysgwyr a rheiny sy'n medru'r iaith am grwpiau a chymdeithasau Cymraeg yn ardal Rhondda Cynon Taf.

Fe lawnsiwyd y llyfryn yn swyddogol yr wythnos diwethaf gan AC Y Rhondda sef Leighton Andrews. Gallwch ddarllen am y lawnsiad ar ei flog.

Mae copiau o'r llyfryn ar gael drwy ffonio 01685 882299.

Menter Iaith, the Welsh language initiative and Rhondda Cynon Taf County Council have published a new handbook called W.A.W. to inform Welsh speakers and learners and those with an interest in things Welsh about the range of Welsh language groups and associations in the Rhondda Cynon Taf area.

The booklet was official launched last week by the Rondda's AM, Leighton Andrews. Youo can read about the launch and ond his blog.

Copies of the handbook are available by telephoning 01685 882299.Tagiau Technorati: , , , ,

No comments: