Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

20.1.05

Noson Pictiwrs yn y Pyb

Er nad yw Rhys yma, rhoddodd e aelodaeth i'r blog i fi gael postio poster noson Pictiwrs. Felly dyma fe:Croeso cynnes i bawb - dim ond punt ar y drws!

1 comment:

Rhys Wynne said...

Dwi'n hoffi'r poster. Gobeithio bydd hi'n noson llwyddianus. Nid mod i wedi bod i ddim un ond mae sawl man cyhoeddus fel parciau yn cynnal nosweithiau ffilm agored i bobl yma yn Seland Newydd fin nos yn yr haf, syniad gwych.