Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

7.1.05

DIGWYDDIADAU Menter Iaith Caerffili EVENTS

Dwi'n rhestru rhain yn frysiog gan mai hwn fydd y peth diwethaf i mi bostio am rai wythnosau:

Ionawr 25ain
Noson Joio (cerddoriaeth, barddoniaeth a hiwmor) gyda Dafydd Hywel, Sue Rodderick a Ray Gravel. Yn sefydliad y Glowyr, Y Coed Duon (01495 227206). Noson i ddechrau am 8pm, tocynnau £5

Chwefror 3ydd a Mawrth 16eg
Cyfle i fod yn rhan o gynulleidfa y rhaglen 'Jonathan' yn y Ffatri Bop ym Mhorth. Bydd bysiau AM DDIM yn gadael Rhisga, Y Coed Duon, Caerffili, Ystrad Mynach a Bargod (nid yn y trefn yna). Gadewch i Fenter Iaith Sir Caerffili wybod erbyn y 21/1/05 os ydych eisiau lle yn y gynulleidfa/ar y bws.
A chance to be part of the audience on the Jonathan show in the Pop Factory, Porth. FREE BUSES will be leaving Rhisga, Y Coed Duon, , Caerffili, Ystrad Mynach and Bargod (not in that order). Let Menter Iaith Sir Caerffili know by 21/1/05 if you want a place in the audience/onthe bus.

Mawrth 3ydd
Swper Gwyl Dewi y Fenter yng Ngwesty Maes Manor, Y Coed Duon. Tocynnau £16 ac yn cynnwys Twmpath, a bydd cerddoriaeth gan Allan yn y Fan

No comments: