Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

7.2.05

Ysgolion Undydd GWENT Day School's

12/2/05
Canolfan Bedwas
Bedwas Centre
dyddiad cau/closing date 7/2/05

5/3/05
Canolfan Hamdden Heolddu, BARGOD
Heolddu Leisure Centre, BARGOED
dyddiad cau/closing date 28/2/05

Pob lefel / All levels
£12 (£7 gostyngiad/reduction) y diwrnod/per day
y cynnwys: Coffi, te, cinio, 5 awr o wersi, siop lyfrau a crèche
includes: Coffee, tea, lunch, 5 hours of lessons, book shop and crèche

Ffurflen gais gan / Application form from 01495 333710

No comments: