Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

13.9.04

Beth sy'n digwydd? / What's going on?

Ar hyn o bryd mae llawer (os nad gormod!) o restrau digwyddiadau i’w cael ar y we. Y gobaith yw cael digwyddiadau y de ddwyrain i ymddangos ar un tudalen ar y wefan hon yn y dyfodol agos (unwaith byddaf wedi meddwl sut). Byddaf yn ddiolchgar am unrhyw gymorth gan ymwelwyr i’r wefan hon i wneud yn siwr bod popeth yn cael ei gynnwys a bod y manylion yn gywir. Cofiwch adael sylwadau. Yn y cyfamser, dyma restr o wefannau yr wyf wedi dod ar eu traws hyd yn hyn:

At the moment there are plenty (if not too many!) events lists on the web. I hope to have all the events in the south east to appear on one page on this website in the near future (once I’ve thought out how). Any assistance in making sure all the events are included and that the information is correct would be most welcome. Remember to leave a comment. In the meantime, here’s a list of sites I’ve come across so far:

Digwyddiadur Menter Iaith Caerffili
Digwyddiadur Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
Digwyddiadur Menter Iaith Caerdydd
Digwyddiadur Menter Iaith Merthyr
Digwyddiadur Newyddion Gwent
Digwyddiadur BBC
Cwlwm
Digwyddiadur De Ddwyrain Y Faner Newydd

2 comments:

c said...

http://mysite.wanadoo-members.co.uk/bodioatgymraeg/page1.html

dolen iti

Rhys Wynne said...

Gwefan wych, pam nad wyt ti'n ei hyrwyddo fwy? Ydi'r wefan dal yn fyw? Os ydi mi gaiff ei flogio yma a mi nai roi ar fy rhestr dolenni.