Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

20.9.04

Taith y Ddau Gastell - 9/10/04

Does dim yn well nag ymestyn eich coesau, mwynhau golygfeydd prydferth Cymru a sgwrsio Cymraeg, dyna pam dwi mor hoff o deithiau credded. Mae Cymdeithas Edward Llwyd yn trefnu teithiau cerdded ar draws Cymru, ac ar ddydd Sadwrn y 9fed o Hydref bydd taith gerdded o Fynydd Caerffili i Gastell Coch. Hang on, mae rhywbeth arall ymlaen y diwrnod hynny hefyd dwi'n siwr! Bydd yn well i mi wneud yn siwr bod gennyf sedd da yn y dafarn dwi'n meddwl yn hytrach na beuddu fy esgidiau cerdded. Tro nesaf efallai.

There's nothing better than stretching your legs, enjoying the beautiful scenery of Wales and chatting in Welsh, that's why I enjoy guided walks so much. Cymdeithas Edward Llwyd orgainize walks accross Wales, and on Saturday the 9th of October there will be a walk from Caerphilly Mountain to Castell Coch. Hang on, I'm sure there's something else on that day I'm sure. I'd better make sure of a decent seat at the pub rather than get my walking boots dirty. Next time maybe.

No comments: