Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

28.4.08

Noson Gemau Tafarn / Pub Games Night
Caerdydd 2.5.08

Mae Grwp Dysgwyr yr Eisteddfod wedi trefnu noson o gemau tafarn (pŵl, dartiau, ceilys a chardiau) yn y Duke of Clarance, Treganna [map], ar nos Wener yr 2ail o Fai am 7:30pm. £1 y pen. Beth am fynd a tîm o'r dosbarth?

The Welsh Learners Eisteddfod Group have arranged an evening of pub games (pool, darts, skittles and cards) at the Duke of Clarence, Canton [map] on Friday the 2nd of May at 7:30pm. £1 a head entry. How about taking a team from class?

No comments: