Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

28.3.08

Ifor ap Glyn, Trefynwy 22/4/08

Ifor ap Glyn"Popeth yn Gymraeg" Canolfan y Priordy - Trefynwy
Nos Fawrth 22ain Ebrill 2008 - 7.30pm

Yn ei gyfres teledu, ceisiodd Ifor deithio ar draws Cymru gan gyfathrebu yn Gymraeg yn unig. Fe lwyddodd a darganfu agwedd gadarnhaol iawn at y Gymraeg.Dewch yn llu a rhowch eich cefnogaeth hefyd. Darperir cyfieithu ar y pryd.

Tocynnau (£3) ar gael oddi wrth Robin Davies 01594 563172, Anne Hoyal 01600 780001, Jo Knell 01600 775177, Jeanne Dauncey 01600 860433, Val Conniff 01600 713938, neu wrth y drws os bydd rhai ar gael.

No comments: