Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

28.8.07

Newyddion Da i Gymdeithas Cymraeg Beddllwynog

Llongyfarchiadau i Robert a'r criw ym Meddllwynog (enw gwreiddiol Bedlinog). Dyma'r newyddion o wefan Cymdeithas Cymraeg Beddllwynog:
DYN NI WEDI LLWYDDO I DDENU ARIAN

Rydym wedi llwyddo i ddenu dros £3,500 o arian grant hyd at hyn eleni. Gwerir yr arian ar adnoddau ar gyfer y llyfrgell, taith i Ogledd Cymru, Gwyl Beddllwynog a chostau gweinyddol.
Da iawn chi, mae Gwyl Beddllwynog yn swnio'n gyffrous, a dwi'n siwr y gwnewch fwynhau'r daith i'r gogledd orllewin.

Mae'r criw yn cwrdd yn wythnosol hefyd yn ystod gwyliau'r haf, beth am ymuno â nhw?

SIARAD NEU DYSGU CYMRAEG? EISIAU YMARFER ?

YMUNWCH Â CHYMDEITHAS GYMRAEG BEDDLLWYNOG

YN TAFARN Y RHEILFFORDD

POB NOS IAU HYD AT 24ain MEDI 2008

8.00 YMLAEN
No comments: