Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

7.2.07

Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Gynllun Addysg Gymraeg (Drafft)
Public Consultation on Draft Welsh Education Scheme

Ar hyn o bryd mae Gynogr Dinas Casnewydd yn cynnal Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Gynllun Addysg Gymraeg (Drafft) [PDF]. Mae'n edrych yn addawol, gyda sôn am ail ysgol gynradd i wasanethu ochr dwyreiniol y ddinas, ac hefyd byddant yn edrych ar y galw am ysgol uwchradd o fewn y sir.
  1. Ar hyn o bryd, dim ond 50% o blant sy'n mynychu cylchoedd meithrin Cymraeg yn y ddinas sy'n mynd ymlaen i ysgol cynradd Cymraeg. Y gobaith yw cynyddu hyn i o leiaf 60%.
  2. Ar hyn bryd mae 360 o ddigyblion yn ysgol Ysgol Gynradd Cymraeg Casnewydd.
  3. Mae 276 o ddisgyblion Ysgol Uwchradd Gwynllyw (sef 30%) yn dod o sir Casnewydd.
Y dyddiad cau ar gyfer sylwadau yw 16eg o Chwefror 2007. Mae'r cyngor wedi derbyn un ymateb hirfaith yn gwrthwynebu'r Cynllun - os hoffech weld y Gymraeg yn ffynnu yng Nghasnewydd, addysg Gymraeg yw'r cyfle gorau, felly cefnogwch y cynllun.

Os hoffech wybod mwy am y Gymraeg yng Nghasnewydd, cysylltwch â Cymraeg Casnewydd.


Newport City Council ar currently holding a Public Consultation on Draft Welsh Education Scheme [PDF]. It's looking very promising, with a mention of a possible second Welsh medium primary school to serve the western side of the city, and they'll be looking at the demand for a Welsh medium secondary school within the county.
  • At the moment, only 50% of kids who attend Welsh medium nursery (Cylch Meithrin) go on to Welsh medium primary school. This could be down to the fact that parents don't want to see their child having to travel long distances to the only Welsh medium school. The aim is to raise this to at least 60%.
  • There are currently 360 pupils at Ysgol Gynradd Cymraeg Casnewydd.
  • 276 (30% of) pupils at Ysgol Gyfun Gwynllyw (Welsh Comp in Torfaen) come from Newport.
The closing date for comments is the 16th of February 2007. The council has recieved one very long objection to the scheme - if you'd like to see the Welsh language flourish in Newport, education is the best chance.

To know more about the Welsh language in Newport, contact Cymraeg Casnewydd.

, , , , ,
Generated By Technorati Tag Generator

No comments: