Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

29.1.07

Sgwrsio Sydyn - Caerdydd

8 Chwefror
15 Mawrth
19 Ebrill
7-8pm
Noson Sgwrsio Sydyn ar gyfer Dysgwyr Noson o siarad a chymdeithasu i Gymry Cymraeg a Dysgwyr mewn awyrgylch hamddenol yng Nghanolfan Celfyddydau The Gate. Croeso i ddysgwyr o bob safon. Cofiwch Ddod!

Am rhagor o wybodaeth cysylltwch a Sian Lewis, Menter Caerdydd 029 2056 5658 [poster]

,
Generated By Technorati Tag Generator

No comments: