Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

14.9.06

Take a walk on the Welsh side

4 taith tywys Cymraeg mewn wythnos
4 Welsh medium guided walks in a week

Medi 16eg, taith Cymdeithas Edward Llwyd o amgylch Llyn y Fan Fach a Llyn y Fan Fawr.

Dwi eisioes wedi postio am daith i fyny Pen y Fal ar dydd Sul 17eg o Fedi.

Y dwirnod wedyn sef y dydd Llun y 18fed o Fedi, mae taith tywys cyfrwng Cymraeg yn ardal Aberpennar fel rhan o Walking Wales Valleys Festival. Ffoniwch 01443 7905511 i gofrestru ar y daith. Mae'r daith yn gadael maes parcio Tafarn Cefnpennar am 10:00am.
Taith gerdded addysgiadol yn sôn am sut mae bwyd gwyllt wedi ailgynefino ar
hen domen lo Cefnpennar. Dewch i weld gallu anhygoel byd natur i gau'r hen greithiau amgylcheddol yn sgîl y diwydiant glo.
Ar fore Sadwrn y 23ain o Fedi mae Menter Caerffili'n trefnu taith tywys ar fynydd Caerffili. Manylion ar wefan y Fenter.


September 16th, a walk with Cymdeithas Edward Llwyd around Llyn y Fan Fach and Llyn y Fan Fawr.

I've already posted about a walk up the Sugarloaf on Sunday the 17th of September.

The following day, Monday the 18th of September, there's a Welsh walk in the Mountain Ash area as part of the Walking Wales Valleys Festival. Phone 01443 7905511 to register on the walk. Meet in the Cefnpennar pub car park at 10:00am

On Saturday the 23rd of September, Menter Iaith Caerffili are organising a walk on Caerphilly Mountain. Details on the Menter's website.

No comments: