Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

21.9.06

Tafarn ar-lein
On-line pub


Tafarn y Byd yw synaid gwych gan Neil, ble bydd pobl ar draws y byd yn gallu cael sgwrs go iawn tros y wê drwy ddefnyddio meddalwedd Skype. Ar yr ymgais cyntaf cafod Neil sgwrs gyda Glyn o Canada. Y bwriad yw defnyddio Skypecast, ble mae sawl person yn gallu sgwrsio ar yr un pryd. Edrychwch mas am ddyddiad yr un nesaf.

Tafarn y Byd is an excellent idea by Neil, where people from across the world can come together and have a real life chat in Welsh using Skype software. At the first attempt Neil had a chat with Glyn from Canada. The intention is to use Skypecast, so that more than two can chat at the same time. Look out for the next date.


, , , ,
Generated By Technorati Tag Generator

No comments: