Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

21.9.06

Swyddi / Jobs

Mae 2 swydd gwag ar hyn o bryd yn y de ddwyrain gyda mudiadau Cymraeg.
There are currently 2 job vacancies with Welsh medium organisations in the south east.

Swyddog Maes (llawn amser) gyda Chanolfan a Menter Gymraeg Merthyr Tudful

Swyddog Ti a Fi (rhan amser) gyda Mudiad Ysgolion Meithrin yn sir Caerffili

, , , , ,
Generated By Technorati Tag Generator

No comments: