Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

18.8.06

Map of Welsh classes in Caerphilly

O'r diwedd, dyma ddefnydd adeiladol o'r gwefan gwych o'r enw Tagzania. Fi sy'n gyfrifol am ei gyfeithu i'r Gymraeg (dyma fy nghyfrif personol).

Mae'r map isod yn cynnwys lleoliadau cyrsiau Cymraeg sy'n cael eu trefnu yn sir Caerffili gan Coleg Gwent a'r awdurdod lleol. Mae gyda fi'r manylion ar gyfer y siroedd cyfagos hefyd ac efallai gwnaf eu cynnwys hefyd, ond mae'n cymeryd tipyn o amser.

Sut mae'n gweithio?
Cliciwch ar ddolen o dan y map isod ac fe eith a chi i dudalen y map at Tagzania. O dan y map wedyn bydd 'cwnmwl tagia'. Drwy glicio ar y tagiau, gallwch weld cyrsiau yn ôl lefel, lleoliad, diwrnod o'r wythnos neu dydd a nôs.

At last, a constructive use for the excellent Tagzania website. I've actualy translated the interface into Welsh (here's my account). The map below shows the locations of Welsh classes throughout Caerphilly county that are organised by Coleg Gwent and the local authority. I've got details of courses in neighbouring counties as well and I might add them too, but it takes a while to imput them all.

How does it work?
If you click on the link beneath the map, you're taken to the maps page on Tagzania. beneath the map you will see a 'tag cloud'. by clicking on various tags, you can view courses by level, location, day of the week or by daytime and evening.map wedi ei dagio gyda welshclasses - Tagzania>

Gallwch fy helpu drwy agor cyfrif eich hun a dechrau plotio cyrsiau/dosbarthiadau, cofiwch ddefnyddio'r tag 'welshclasses' a ceisiwch ddefnyddio'r un fformat a fi (e.e.).

You can help by opening your own account and start plotting courses/classes, just remember to use the 'welshclasses' tag and try and keep to the same format (e.g.).

, , , , , , , , , , , , , ,
Generated By Technorati Tag Generator

No comments: