Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

17.8.06

..ac un arall!


Blog newydd yw Mwncillwy gan ddysgwr ifanc o Borthcawl o'r enw Owen sy'n blogio am ei brofiadau'n dysgu Cymraeg. Dwi'n meddwl mai ond newydd dechrau mae o ac ar hyn o bryd mae'r rhan fwyaf o'r blog yn Saesneg, ond mae'n ceisio cynnwys cymaint o Gymraeg ag y gallai. Mae ganddo gyfrif Flickr hefyd ble mae'n dangos sawl llun trawiadol o Eisteddfod Genedlaethol 2006.

Mwncillwy is a blog by a young Welsh learner from Porthcawl called Owen, who's blogging about his experience learning Welsh. I think he's just started as most of the blog is in English, but he tries to include as much Welsh as he can. He's also got a Flickr account with some great pictures for the 2006 National Eisteddfod.


, , , , , ,
Generated By Technorati Tag Generator

No comments: