Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

29.6.06

...mae fel disgwyl am fws!

Chi'n edrych am flogiau gan ddysgwyr a does dim, yna mae dau yn ymddangos!

You look for blogs by welsh learners and there's none, then two appear!

Gwersi Cymraeg yw blog gan ddysgwr o'r enw James (Iago) sy'n ddigon fodus i fod รข swydd yn adeiladu a chynnal gwefannau ar gyfer S4C. Mae'r blog yn Gymraeg, a dwi'n hoffi'r ffordd mae Iago'n selio pob post ar y gwaith cartref sydd wedi ei osod.
Oherwydd ei allu technegol, mae Iago rhywsut wedi dyfeisio ei sustem Vocab ei hun. os edrychwch ar y post yma, ac yna gosod eich cyrchwr (cursor) dros y geiriau 'pwdryn' a 'golew' mae cyfieithiad yn ymddangos. Clyfar

Gwersi Cymraeg is a blog by a learner called (Iago) who's fortunate enough to have a job building and maintaining websites for S4C. The blog is in Welsh, and I like the way Iago bases each post on homework he's been set.
Due of his technical skills, Iago has somehow managed to create his own personal Vocab system. If you look at this post, and then hold your cursor over the words
'pwdryn' and 'golew', a translation appears. Clever

, , , , , , , , , , ,
Generated By Technorati Tag Generator

No comments: