Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

8.5.06

Ysgol Haf Llanbed 2006
Lampeter Summer School 2006

Ysgol Haf (Dibreswyl) i Ddysgwyr y Gymraeg, gan Brifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan.
3-7 Gorffennaf 2006
Lefelau 1 hyd at Lefel 5 (Uwch/Meistrioli)

Summer School (Non-residential) for Welsh Learners, by University of Wales, Lampeter.
3-7 July 2006
Levels 1 (complete beginner) to Level 5 (Uwch/Meistrioli)


£20 (£10 gostyngiad / reduction)

Trefnydd / Organiser: Phylip Brake (01970 621580)

Dyddaiad cau / Closing date: 16/6/06

No comments: