Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

12.5.06

Welsh Taster Course, Merthyr Tudful: 25&26/5/06

Gwyl Dysgu Merthyr Tudful - Cwrs Blasu i bawb sydd a diddordeb mewn dysgu'r iaith Gymraeg. Mai 25 a'r 26 o 1pm - 3pm yn y Ganolfan Gymraeg, Pontmorlais.

Merthyr Tydfil Welsh Learner Festival - Taster Courses for all who are interested in learning Welsh. May the 25th and 26th from 1pm and 3pm at the Welsh Langugae Centre, Pontmorlais.

Ffoniwch/
Phone Caroline ar/on 01685 722176

, , , ,
Generated By Technorati Tag Generator

No comments: