Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

5.5.06

Gŵyl Dysgwyr Llanelli: 6.5.06
Llanelli Welsh learners Festival

Byr rybudd, ond mond heddiw dois i wybod fod ymlaen - pam nad yw pobl yn hysbysebu'r pethau yma'n well?!

Bit short notice, but I only found out today that it was on - why don't people advertise these things better ?!
Gŵyl y Dysgwyr 2006 Welsh Learners Festival
06/05/06 10.30 - 5.00
@ Coleg Sir Gâr, Campws y Graig, Llanelli.

Diwrnod llawn o weithgareddau gan gynnwys y cyfle i ymarfer chwarae Scrabble yn Gymraeg gyda Dafydd Gwylon, Swyddog Datblygu Cyd Sir Gaerfyrddin a Chwm Tawe. Plant bach dan ofal Mudiad Ysgol Meithrin Bwyd ar gael Pris mynediad £5 (plant am ddim)

A full day of activities including the chance to practise playing the Welsh version of Scrabble with Dafydd Gwylon, Cyd's Development Officer for Carmarthenshire and the Swansea Valley. Little ones cared for by Mudiad Ysgolion Meithrin Food available Entrance fee £5 (children free)

Cyswllt | Contact: Lowri Gwenllian 01554 758355 lowrigwenllian@btconnect.com

No comments: