Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

5.5.06

Cystadleuaeth SCRABBLE Cymraeg
Welsh SCRABBLE Competition

ScrabbleLogoCY


Mae CYD yn trefnu cystadleuaeth Scrabble Cymraeg cenedlaethol, gyda rowndiau lleol, rhanbarthol ac yn rownd derfynnol yn Eisteddfod Genedlaethol 2006 yn Abertawe. Mae 4 categori:
  • Rhugl
  • Dysgwr Profiadol (hyd at 5 mlynedd)
  • Dysgwr newydd (blwyddyn 1 a 2)
  • Tîm o ddau (siaradwr rhugl + dysgwr)
Am fanylion am rowndiau lleol yn eich ardal chi neu os hoffech drefnu rhai yn lleol, cysylltwch â:
Helen John ar 01443 208224 (ardal Gwent + siroedd Caerdydd a Bro Morgannwg)
Rhian James ar 01685 871002 (siroedd RhCT, Merthyr a Phen-y-Bont a'r Ogwr)
[Poster Cymraeg]

CYD are organising a national Welsh Scrabble competition, with local and regional rounds and the final at the 2006 National Eisteddfod at Swansea. There are 4 categories:
  • Fluent
  • Experienced learner (up to 5 years)
  • New learner (year 1 and 2)
  • Team of two (fluent speaker + learner)
For details of local rounds in your area or if you wish to arrange rounds locally, contact:
Helen John on 01443 208224 (Gwent area + Caerdydd and Vale of Glamorgan)
Rhian James on 01685 871002 (RhCT, Merthyr and Bridgend)
[English Poster]Generated By Technorati Tag Generator

No comments: