Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

21.4.06

Clwb Clebran, Caerdydd: 6/5/06

Noson Dysgwyr gyda Cwis ac adloniant byw gyda LOWRI EVANS

Welsh Learner's Night with a Quiz and entertainment by LOWRI EVANS

Clwb Ifor Bach, Caerdydd: Nos Sadwrn Mai 6ed, 7pm-10pm
£3


*Cofiwch Clwb Coffi i ddysgwyr bob amser cinio dydd Mercher yn Clwb Ifor Bach 12-2pm*

*Remember there's a Clwb Coffi every Wednesday lunchtime at Clwb Ifor Bach 12-2pm*

No comments: