Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

11.1.06

Ysgol Undydd / Welsh Day School: Caerdydd 21/1/06

21 Ionawr
SADWRN SIARAD - yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Parc Cathays, Caerdydd
£10.00 yn unig!!
Dyddiad cau: 18 Ionawr.

Cysylltwch â ni nawr am ragor o fanylion - 029 2087 4710


21 January
SADWRN SIARAD - at the National Museum of Wales, Cathays Park, Cardiff
Only £10.00!!
Closing date: 18 January.

Contact us for further information on 029 2087 4710

No comments: