Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

11.1.06

Drama: Ionawr i Fawrth / January to March

Dyma bedair Drama Cymraeg dros y tri mis nesaf:
Here are four Dramas in Welsh over the next three months:

27/1/06 - O'r Niwl i'r Nef (Comedi): Capel y Felin, Caerffili

6/2/06 - Tafliad Carreg: Theatr Glan-yr-afon, Casnewydd

14-17*/2/06 - Dominos: Theatr y Sherman, Caerdydd
*17/2/06 - Sesiynau Dysgwyr Cymraeg awr cyn y sioe - gwiriwch o flaen llaw / Welsh Learners Sessions one hour pre-show - check in advance

1-4/3/06 - Cymru Fach: Chapter, Caerdydd [mwy ar maes-e.com]

No comments: