Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

19.1.06

Ymarfer eich Cymreag yng Nghaerllion / Practice your Welsh in Caerleon

Wedi ei gymeryd o 'Cadwyn Gwent', sef cylchgrwn dysgwyr Coleg Gwent:
Taken from 'Cadwyn Gwent', the newsletter for Welsh learners at Coleg Gwent:
Dych chi eisiau ymarfer eich Cymraeg?
Bwy ger Caerllion?
-Pob nos Sadwrn am 6 o'r gloch
The Bell Inn, Caerllion

Do you want to practise your Welsh?
Live near Caerleon?
-Every Saturday night at 6 o'r gloch
The Bell Inn, Caerllion

Hefyd o wefan y dafarn:
Also taken from the pubs own website:
Sunday nights - Welsh early learners class...please email or call if you are interested in joining.
Tuesday 7:00 - 9:00pm Welsh learners class (advanced level)


Dwi heb ymweld â'r dafarn, ond dwi am geisio mynd cyn bo hir, mae'n edych yn le hyfryd. Efallai af i'r Ŵyl Gwrw Gŵyl Ddewi
I've not visited the pub, but I'm going to try and go before long, it looks a really nice place. Maybe I'll go to the 'Dewi Sant Oggies and Ales Festival'


, , , , , , ,
Generated By Technorati Tag Generator

No comments: