Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

21.12.05

Pantomeim Cymraeg: Pontypridd + Y Coed Duon Blackwood

Cwmni Mega’n cyflwyno

HELA'R TWRCH TRWYTH! gan Huw Garmon

Mae yna gysgod ar Gymru, nid yw popeth yn union fel mae'n ymddangos. Mae rhywun, neu rywbeth wedi bod yn creu swynion cas. Mae ‘Hela'r Twrch Trwyth!’ yn seiliedig ar chwedl Culhwch ac Olwen - mae yma gewri, marchogion, cestyll, tywysoges hardd, anifeiliaid sy’n siarad, gwrach, swyn ac wrth gwrs helfa fawr a brwydr ffyrnig!

Mae Culhwch angen cymorth plant Cymru os am lwyddo, mae Olwen angen help i ddianc o’i charchar, a mae’r Twrch Trwyth . . . wel, mae e angen mynd ar ddeiet ar ôl bwyta gormod o dryffls!

I'r gad!


Cwmni Mega present

HELA'R TWRCH TRWYTH! by Huw Garmon

There's a dark cloud over Wales, everything is not as it seems. Someone or something has come and created an evil spell. ‘Hela'r Twrch Trwyth!’ is based on the myth of Culhwch ac Olwen - it's about giants, knights, castles, a beautiful princess, animals that talk, a witch, a spell and of course a big hunt and a fierce battle!

Culhwch needs the help of the children of Wales if he's to succeed, Olwen needs help to escape from her prison, and the ngen help i ddianc o’i charchar, and the Twrch Trwyth . . . well, he needs to go on a diet after eating too many truffles!

To battle!LLEOLIADAU A DYDDIADAU / VENUES AND DATES

Sefydlaid y Glowyr Y Coed Duon / Blackwood Miner's Institute: 9 + 10/1/06 (01495 227206)

Canolfan Y Miwni / Muni Arts Centre, Pontypridd: 19 - 25/1/06 (01443 485934)


Tagiau: , , , , , , ,

No comments: