Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

21.12.05

“Bandes Dessinées“ yn Gymraeg in Welsh

Mae llyfr newydd o'r enw 'Penbleth Dynol Ryw' nawr ar gael o Siop y Bont. Beth sydd mor arbennig am hynny meddai chi? Wel dyma lyfr cyntaf sydd wedi ei gyhoeddi gan Dalen, cwmni bach sydd wedi ei sefydlu er mwyn cyhoeddi cyfieithiadau Cymraeg o lyfrau Bandes Dessinées o'r cyfandir (llyfrau cartŵn i chi a fi). Dyma bost diddordol gan Rhodri am y pwnc.

A new book called 'Penbleth Dynol Ryw' is now available in Siop y Bont. What's so special about that I hear you ask? Well this is the first book to be published by Dalen, a small company set up to publish Welsh translations of Bandes Dessinées books (comic books to you and me) from the continent. Here's an interestin post by Rhodri about the subject.

Sampl o'r llyfr / Sample from the book


Asterix yn Gymraeg

No comments: