Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

1.11.05

Boys from the Hill + Sild, Crosskeys 11/11/05

Noson o gerddoriaeth Cymraeg traddodiadol gyda blas cyfoes gan Boys from the Hill a Sild, yng Ngwesty'r Crosskeys, Crosskeys.


An evening of traditional Welsh music with a twist by Boys from the Hill and Sild at the Crosskeys Hotel, Crosskeys.Trefnir y noson gan Islwyn Accoustic Club. Mae Robert Southall, sef trefnydd y clwb yn ddysgwr Cymraeg a mae e hefyd yn trefnu teithiau Islwyn Rmablers.

Bydd y bandiau'n perfformio o 8:45pm ymlaen, ond mae'r noson yn dechrau am 7:00pm gyda gweithdy anffurfiol yn gyntaf gan y band ac yna cyfle i bawb ymuno mewn sesiwn jamio. Mi welai chi 'na efallai?


The evening is organised by Islwyn Acoustic Club. Robert Southall of the club is a Welsh learner and he also arranges some of the walks for Islwyn Ramblers.

The bands will be performing from 8:45pm onwards, but the evening starts at 7:00pm with an informat workshop with the bands and then everyone can join in a jamming session. See you there maybe?

No comments: