Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

25.10.05

Clwb Clebran, Six Bells Pub, Newport: 27/10/05

Dyma ddigwyddiad a drefnwyd gan Cymraeg Casnewydd.
Heres an event organised by Cymraeg Casnewydd.

DIGWYDDIAD/EVENT: Nos Iau Hydref 27ain / Thursday 27th October

Clwb Clebran
Tafan y Six Bells Pub
Stow Hill
Casnewydd/Newport

Dewch i ymuno รข ni am beint a sgwrs, bob nos Iau olaf y mis. Cyfle i ddysgwyr ymarfer y Gymraeg!

Come and join us for a pint and a chat, on the last Thursday in every month. A chance for learners to practice their Welsh!


Tagiau Technorati: , , , , , , , , ,

No comments: