Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

10.10.05

Noson Pŵl a Dartiau, Beddllwynog - 21/10/05Rwyf wedi derbyn e-bost gan Rob Hughes, sy'n weithgar iawn yn trefnu gweithgareddau cymdeithas cyfrwng Cymraeg i oedolion yn ei bentref Beddllwynog yn sir Merthyr Tudful.
Cynhelir cystadleuaeth pwl a dartiau drwy'r gyfrwng Gymraeg ar nos Wener 21ain Hydref yn y Ganolfan Ddringo Beddllwynog.

Rydym yn gobeithio trio ma's carioce Cymraeg hefyd ond sain hollol siwr pa mor llwyddianus bydd hi.

Allech drio codi cwpl o unigolion neu dimau o'ch ardal chi. Byddaf yn falch o unryw cefnogaeth!

Diolch yn fawr iawn.

Cofion cynnes
Rob Hughes


Oes gan rhywun awydd trefni tîm? Yn anffodus bydda i mewn priodas yn y gogledd ar y penwythnos hyn, dwi'n siwr bydd yn llawer o hwyl.

Ganolfan Ddringo Beddllwynog = Bedlinog Climbing Centre
Tagiau Technorati: , , , ,

No comments: