Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

19.8.05

Cymdeithas Gymraeg Beddllwynog

Dwi wedi derbyn y wybodaeth canlynol gan Robert Hughes, Beddllwynog

Cymdeithas Gymraeg Beddllwynog

YN EISIAU - Aelodau Newydd

Fyddai siarad yn rheolaidd yn heb i'ch Cymraeg chi?

Oes angen cyfleoedd i siarad Cymraeg arnoch?

Hoffech chi gymdeithasu'n lleol drwy gyfrwng y Gymraeg?

YMUNWCH!!

Am ragor o ffanylion ffoniwch Rob Hughes
01443 710653
neu e-bostiwch: crynwyr[AT]aol[DOT]com

CROESO CYNNES I BAWB

Yn Agor yn ystod mis Awst


Adnodd Cymraeg yn y pentre
Yn cynnwys lyfrgell bach yn rhad ac ddim i aelodau.


Mae Roebert yn frwd iawn dros y Gymraeg fel y gwelwch o'r ffaith iddo gyrraedd rownd derfynnol dysgwr y flwyddyn eleni. Yn ogystal a'i waith dydd i ddydd fel Athro Cymraeg a thiwtor Cymraeg i Oedolion yn ei amser sbâr mae hefyd yn trefnu nosweithiau cymdeithasol yn Meddllwynog ac mae wedi sicirhau bod llyfrau Cymraeg ar gael i'w benthyg o ganolfan gymunedol y pentref. Mae ei ol o ar wefan y clwb pêl-dored lleol sef CPD Bedllwynog hefyd dwi'n meddwl. Yr unig glwb yn y de ddwyrain sydd wedi newid eu henw i'r ffurf Cymraeg hyd y gwyddwn i.

No comments: