Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

7.7.05

Trafod Dysgu Cymraeg a blogiau Cymraeg yn siambr y Cynulliad

Mewn trafodaeth yn i siambr ddoe am ddogfen Iaith Pawb bu Leighton Andrews (AC y Rhondda) yn siarad (yn Gymraeg) am ei brofiadau personol fel dysgwr ac hefyd yn sôn am pa mor ddefnyddiol y mae blogiau Cymraeg i ymarfer darllen ac ysgrifennu Cymraeg.

In a discussion about the Iaith Pawb document in the chamber yesterday Leighton Andrews (AM for the Rhondda) spoke (in Welsh) about his personal experience as a Welsh learner and about how usefull Welsh language blogs are for practicing reading and writing in Welsh.

Tagiau Technorati:
, , , , , ,

No comments: