Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

8.7.05

Problem e-bost a phrysurdeb blog.

O edrych ar ystadegau'r blog, ymddengys y cefais 20 a 21 o ymwelwyr ar ddydd Mawrth a Mercher yn hytrach na'r hanner dwsin arferol. Gall hyn fod oherwydd i mi rannu cyfeirad y blog allan ymysg pobl a ddaeth i'r cwis yn y Mochyn Du nos Lun.
Dwi newydd sylweddoli nad yw fy e-bost wedi bod yn gweithio'n iawn yn ddiweddar ac felly os yw rhai ohonoch yn ddarllenwyr newydd ac wedi penderfynnu anfon e-bost ataf, nid wyf wedi eu derbyn (gall fod wrth gwrs nad oes neb wedi fy e-bostio, sy'n fwy tebygol).

No comments: