Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

6.6.05

Twmpath, Cwmaman 9/6/05

Noson TWMPATH Night

Stwit CWMAMAN Institiute


Noson Twmpath a Cherddoriaeth y Byd gyda bwyd a diod Cymreig, cysylltwch â Menter Iaith Rhondda Cynon Taf ar 01685 877183 neu Bronwen Davies 01685 887107 am wybodaeth pellach.

Twmpath and World Music night with Welsh food and drink, contact Menter Iaith Rhondda Cynon Taf on 01685 877183 or Bronwen Davies 01685 887107 for further details.

No comments: