Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

6.6.05

Noson Lawen, Pontypridd - 1/7/05


Mae Menter Iaith Rhondda Cynon Taf yn trefnu Noson Lawen, yn Y Miwni, Pontypridd ar nos Wener y 1/7/05.

gyda / with
Heather Jones
Delwyn Sion
Alun Tan Lan
Cantorion Croeso
Alun Cowles
Cor Cytgord


Nos Wener / Friday

1/07/05

7.30pm

Y Miwni / The Miwni
Pontypridd

Tocynnau / Tickets:
£6.50 (£5.50 i blant a'r henoed)

Croesawir cardiau credyd / Credit cards Welcome

01685 877183 neu 01443 485934

No comments: