Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

20.6.05

Twmpath, Caerdydd 24/6/05


Fel rhan o ddathliadau Gwyl Ifan 2005, bydd Twmpath yng Ngwesty'r Angel, Caerdydd.
As part of Gwyl Ifan 2005 celebrations, there will be a Twmpath at the Angel Hotel Cardiff.

Dyddiad: 24/6/05
Amser: 8:00 yh pm
Tocyn: £6 ar y drws (£5 o flaen llaw in advance)

Mae'r Wyl ymlaen drso y penwythnos cyfan ac eleni mae dawnswyr o Naoned (Nantes), Stuttgart ac ardal Hordaland yn ymuno gyda dawnswyr o Gymru. Mwy o wybodaeth am y penwythnos i'w gael yma.
The festifal is on through the weekend and this year dancers from Wales are joined by dancers from Naoned (Nantes), Stuttgart and Hordaland (Norway). More detalis of the weekend available here.

No comments: