Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

9.6.05

Cyn Bapurau Arholiad (Past Papers)

Diolch i Chris dwi wedi dod o hyd i gyn bapurau arholiad (sgroliwch lawr o dan bennawd 'cyn-bapurau') ar wefan CBAC. Gobeithio y byddant o ddefnydd.

Thanks to Chris I've found past exam papers (scroll down for 'cyn-bapurau) on WJEC's website. Hope they'll be of use.

No comments: