Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

19.5.05

Ffrwd RSS gwefannau Mentrau Iaith

Reit, mae hwn am swnio tipyn bach yn dechnegol, ond peidiwch poeni, dwi am geisio ei esbonio mewn ffordd syml.
Os ydych yn darllen blogiau eraill heblaw am y blog hwn, efallai eich bod yn defnyddio Bloglines neu rhywbeth tebyg yn barod. Os ddim byddwn yn ei argymell yn fawr iawn. Beth yw ydi aggregator blogiau sy'n golygu nad oes rhaid i chi ymweld รข'ch hoff blogiau yn y gobeith eu bod wedi eu diweddaru, gan fod Bloglines yn gwneud hyn dorsto chi.

Mae agor cyfrif yn hawdd ac AM DDIM, dyma fy rhestr i. Does dim rhaid i'ch rhestr fod yn gyhoeddus os nad ydych eisiau iddo fod.

Beth bynnag, gallwch nawr gael gwybod pan mae gwefannau Mentrau Iaith Caerffili, Caerdydd ac Abertawe yn cael ei diweddaru drwy gynnwys y Ffrwd RSS (RSS Feed) canlynol i'ch aggregator:

Right, this may sound a bit techy, but don't worry, I'll try and explain as simple as possible.
If you read other blogs as well as this one, you may already be using Bloglines or something similar. If not I strongly recommend it. What it is is a blog aggregator which means you don't have to visit you favourite blogs in the hope that they've been updated, as Bloglines does this for you.

Opening an account is very easy and FREE, here's my list. Your list doesn't have to be public if you don't want it to be.


Anyway, you can now be kept up-to-date on when the websites of Mentrau Iaith Caerffli, Caerdydd and Abertawe are updated by including the following RSS Feed to your aggregator:

Caerffili
http://caerffili.menteriaith.org/cymraeg/rssmenter.xml

Caerdydd
http://www.caerdydd.org/cymraeg/rssmenter.xml

Abertawe
http://www.menterabertawe.org/cymraeg/rssmenter.xml

No comments: