Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

26.5.05

Cyrsiau CYFRWNG Cymraeg, sir Caerffili


Efallai eich bod wedi cael digon o ddysgu Cymraeg ac eisiau dilyn cwrs mewn pwnc arall trwy gyfrwng y Gymraeg. Wel dyma eich cyfle.
11/6/05 - Cyflwyniad i Arwyddo i'r Byddar (Sign Language), Canolfan Addysg Bedwas
18/6/05 - Cyflwyniad i Ffrangeg, Canolfan Addysg Bedwas
25/6/05 - Cyflwyniad i Gyfrifiaduron, Canolfan Addysg Bedwas
5/7/05 - Deffro'r Ysbryd Mentrus, YMCA Bargod
12/7/05 - Cyfathrebu a Dylanwadu, YMCA Bargod

Am fanylion pellach, cysylltwch รข Menter Iaith Sir Caerffili

No comments: