Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

28.4.05

Taith Gerdded CYD, Cronfa Ddwr Llwyn-Onn

TAITH GERDDED

O GWMPAS CRONFA DDWR LLWYN -ONN
AROUND LLWYN- ONN RESERVOIR

DEWCH I GERDDED, SIARAD CYMRAEG – A MWYNHAU!!!
JOIN IN TO WALK, SPEAK WELSH – AND ENJOY!!!

PRYD? Dydd Sadwrn 14 MAI 2005 am 10 o’r gloch
WHEN? Saturday 14 May 2005 at 10.00 a.m.

BLE? Pawb i gyfarfod yn y man parcio wrth ochr y cronfa ddwr.
WHERE? Everyone to meet in the lay-by alongside the reservoir.

Fe fydd y graddiant yn ara-deg ond fydd angen esgidiau addas a chot law. Hyd y daith tua 4 milltir.
The gradient will be easy but walking shoes will be necessary along with a suitable coat. The walk will be approx. 4 miles.

Trefnir y daith gan CYD A Menter Iaith a’r tywysydd fydd Keith Rogers o Benderyn. The walk is sponsored by CYD and by Menter Iaith and the leader will be Keith Rogers from Penderyn.

Am fanylion pellach / For further details

ffoniwch RHIAN JAMES 07762 807484

No comments: