Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

28.4.05

24/5/05 Cwis Tafarn CYD, Treherbert

NOS FAWRTH 24 MAI 2005
TUESDAY EVENING 24TH MAY 2005

I ddechrau am 7.30 o'r gloch
Yn Nhafarn y Baglan, Penyrenglyn, Treherbert, Y Rhondda

DEWCH i GAEL NOSON O HWYL, CWMNI CYMREIG A BWYD BYS A BAWD
COME AND HAVE AN EVENING FULL OF WELSH FUN AND BUFFET

PRIS / PRICE £ 2 y pen


Am fanylion pellach ac i gofrestru tim / For further details and to register your team

ffoniwch RHIAN JAMES 07762 807484

No comments: