Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

8.4.05

Manna Elfyn a Fflur Dafydd, Pontypwl 22/4/05

Dathlu 'Diwrnod Ty Hafan' / Celebrating 'Ty Hafan Day'

Mae Newyddio Gwent a Ty Hafan yn trefnu noson codi arian dwyieithog gyda barddoniaeth gan Menna Elfyn a cherddoriaeth gan Fflur Dafydd. Arian yn mynd tuag at Ty Hafan

Nos Wener 22ain o Ebrill 2005 - 7yh
Amgueddfa Pontypwl

Tocynna yn £7.50 ac yn cynnwys gwdriad o win a lluniaeth ysgafn
Bydd cyfieithu ar y pryd ar gael

Newyddion Gwent and Ty Hafan are organising a fundraising evening with poetry by Menna Elfyn and music by Fflur Dafydd

Friday evening 22nd of April - 7pm
Pontypwl Museum


Tickets ar £7.50 and include a glass of wine and light refreshments
Simultaneous translation available


Tocynnau ar gael gan / Tickets from
Robin Davies (Newyddion Gwent) 01594 563172
Christine Beynon (Ty Hafan) 01495 231808
Amgueddfa Pontypwl 01495 752036

No comments: