Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

11.4.05

Digwyddiadau Ebrill a Mai

Sori os dwi wedi postio rhai o'r rhain eisioes / Sorry if i've posted some of these already.

SUN - 17/4/05
2 – 4 pm. Slot Cymraeg ar orsaf radio newydd V-Fm.
Gorsaf Radio dros sir Caerffili. 87.7FM. Geraint Wilson Price o Coleg Gwent yn dysgu Cymraeg i’r DJ’s (www.v-fm.co.uk)

2:30 pm. Darlith gan Dr Gerry Hunter am “Cymry America, Radicaliaeth a Gweledigaeth”. Yn Capel Seion , Llanbradach (2 filltir i’r gogledd o Gaerffili)
Darlith yn Gymraeg ond mae offer cyfieithu ar y pryd ar gael. (www.morganjohnrhys.com)


MERCHER – 20/4/05

Noson Lawen yn stiwdios HTV, Caerdydd. Bydd bws yn mynd o sir Caerffili.
Cysylltwch â Fenter Iaith Sir Caerffili. (www.mentercaerffili.org)


GWENER – 22/4/05

7:00pm. Noson dathlu ‘Diwrnod Ty Hafan’.
Yng nghwmni Menna Elfyn a Fflur Dafydd yn Llyfrgell Pontypwl.
Tocynnau yn £7.50 gan Ty Hafan ar 01495 231808
Noson Gymraeg ond mae cyfieithu ar y pryd ar gael.

Cwis Cymraeg
Canolfan a Menter Iaith Merthyr Gymraeg Merthyr (www.merthyrtudful.org)


SADWRN – 23/4/05

Taith Caerdydd Menter Iaith Sir Caerffili. Ymweld â Stadiwm y Mileniwm, Canolfan y Mileniwm a’r Cynulliad Cenedlaethol. (www.mentercaerffili.org)


GWENER – 29/4/05
8:00pm. Noson Salsa Menter Iaith Sir Caerffili yn Sefydliad y Glowyr, Y Coed Duon. Cyfle i ddysgu dawnsio ac ymarfer eich Cymraeg yr un pryd. (www.mentercaerffili.org)


GWENER_SUL – 13-15/5/05
Mae Menter Iaith Sir Caerffili yn trefnu Taith i’r Bala ar gyfer yr Wyl Iaith. (www.menteriaith.org)


IAU – 19/5/05
Twmpath i ddathlu penblwydd 10 oed Ysgol y Castell, Caerffili. Cysylltwch â’r ysgol am fanylion 02920864790


SADWRN – 28/5/05

Taith Hanesyddol Menter Iaith Sir Caerffili. Amgueddfa Drenewydd, Bwthyn Joseph Parry, Castell Cyfartha a Maenordy Llancaiach Fawr. (www.mentercaerffili.org)SUN - 17/4/05
2 – 4 pm. Welsh slot on V-Fm.
New radio station covering most of Caerphilly county on 87.7FM. Geraint Wilson Price from Coleg Gwent teaching the DJ’s some Welsh (www.v-fm.co.uk)

2:30 pm. Lecture by Dr Gerry Hunter about “American Welsh, Radicalism and Vision”. At Capel Seion , Llanbradach (2 miles north of Caerphilly)
Lecture will be in Welsh but translation headset’s available. (www.morganjohnrhys.com)WEDS & THURS – 20 & 21/4/05

Noson Lawen HTV studios, Caerdydd. Tickets from Menter Caerdydd (www.mentercaerdydd.org). Bus from Caerffili on the 20th.
Contact Menter Iaith Sir Caerffili on . (www.mentercaerffili.org)


FRI – 22/4/05
7:00pm. Evening to celebrate ‘Ty Hafan Day’.
In the company of Menna Elfyn and Fflur Dafydd in Pontypwl Library.
Tickets £7.50 from Ty Hafan on 01495 231808
Welsh night with simultaneous translation available.

Welsh Quiz
Canolfan a Menter Iaith Merthyr Gymraeg Merthyr (www.merthyrtudful.org)


SATURDAY – 23/4/05
Menter Iaith Sir Caerffili’s Cardiff Trip. See the Milenium Stadium, Milenium Centre and the National Assembly. (www.mentercaerffili.org)


FRIDAY – 29/4/05

8:00pm. Salsa Night with Menter Iaith Sir Caerffili at the Miner’s Institute, Blackwood. A chance to learn to dance and practice your Welsh at the same time. (www.mentercaerffili.org)


FRIDAY-SUN – 13-15/5/05
Menter Iaith Sir Caerffili is arranging a Trip to Bala for a Language Festival. (www.menteriaith.org)


THURSDAY – 19/5/05

Twmpath to celebrate Ysgol y Castell, Caerffili’s 10th birthday. Contact school for details on 02920864790


SATURDAY – 28/5/05
Menter Iaith Sir Caerffili Local History trip. Butetown Museum, Joseph Parry’s Cottage, Cyfartha Castle a Llancaiach Fawr Manor. (www.mentercaerffili.org)

No comments: