Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

10.12.04

Dathlu'r Nadolig a Chalennig

Dathlu’r Nadolig / Christmas Celebrations

13.12.04 – Canu Carolau Cymraeg, gyda Menter Caerdydd:19:30 a 20:30, Gwyl Aeaf Caerdydd

19.12.04 – Gwasanaeth Carol a Channwll (Carol & Candle Servive). 18:00 Capel Tonyfelin, Caerffili.

19.12.04 - Noson Carolau. 18:00 yn Capel Ebeneser, Heol Brynhyfryd, Casnewydd

20.12.04 - Canu Carolau Cymraeg, gyda Menter Caerdydd: 19:30 a 20:30, Gwyl Aeaf Caerdydd


2.1.05 – Y Plygain: 18:00 Capel Bethel, Caerffili


* Dim i'w wneud â'r Nadolig, ond tra'n chwilio am leoliad Eglwys Ebeneser, mi ddois ar draws y ddogfen PDF hwn, sef copi electroneg o lyfryn 'Capeli yng Nghymru - Cadwraeth a Thrawsnewid' dan CADW. Mae'n sôn ychydig am hanes a thraddodiad capeli yng nghymru, ond yn bennaf yn trafod eu sefyllfa heddiw, gyda nifer ohonynt mewn cyflwr gwael a ddim yn cael eu defnyddio i addoli. Mae yna nifer o luniau trawiadol o gapeli o bob cwr o Gymru.

Nothing really to do with Christmas, but while searching for Ebenezer Church's location, I came across this PDF document, which is an electronic version of a booklet 'Chapels in Wales - Conservation and Conversion' by CADW. It mentions the history and traditions of Welsh chapels, but mainly about their situation today, many of them in need of repair and not being used for worship. There are many stunning photographs of chapels from every corner of Wales.

2 comments:

Geraint Criddle said...

Dylai gwasanaeth Eglwys Abercarn fod wthnos 'ma hefyd, ond sai'n siwr pa noson...

Rhys Wynne said...

Byddwn yn fwy na bodlon ei bostio yma os bydd rhywun yn yn dweud wrthyf pryd!