Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

29.11.04

Ysgol Undydd / Day School @ Ty Brynglas - 11/12/04

Bydd Ysgol Undydd olaf y flwyddyn yn cymeryd lle yn Nhy Brynglas, Casnewydd ar ddydd Sadwrn yr 11eg o Ragfyr.

Pris am y diwrnod yw £10.25 sy'n cynnwys cinio (£5.25 i'r di-waith/incwm isel)

Bydd Stondin Lyfrau a Creche ar gael

Ffoniwch 01633 656656 am fanylion ac i dderbyn ffurflen archebu.

The last Day School of the year will take place at Brynglas House, Newport on Saturday the 11th of December.

Price for the day is £10.25 which includes lunch (£5.25 for the unemployed/low income)

There will be a Book stall and a Creche available.

Phone 01633 656656 for details and order form.

No comments: