Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

22.11.04

Sadwrn Siarad, Bedwas, 27/11/04

Bydd Menter Iaith Sir Caerffili yn cynnal Sadwrn Siarad yn Neuadd y Gweithwyr, Bedwas am 10:00 tan 12:00 ar fore Sadwrn y 27ain o Dachwedd. Croeso i bawb.

Menter Iaith Sir Caerffili will be holding a Sadwrn Siarad at the Workingmen's Hall, Bedwas from 10:00 untill 12:00 on Saturday morning, the 27th of November. All are welcome.

2 comments:

Anonymous said...

Efallai bydda i weld ti yna.

Rhys Wynne said...

Go dda, edrychaf ymlaen annonymous