Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

15.7.10

Dawnsio gwerin, cerddoriaeth byw & bwyd, Caerdydd 21.7.10

ebost gan Ganolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg:

Dawnsio gwerin, cerddoriaeth byw a bwyd

Dewch i noson gymdeithasol i ddawnsio gwerin, gwrando ar gerddoriaeth byw a chael bwyd AM DDIM! Croeso mawr i ddysgwyr o bob lefel. Cyfle da i chi ymarfer eich Cymraeg dros yr Haf.

Bydd Wedi 7 (rhaglen deledu S4C) yn darlledu yn fyw o'r digwyddiad!

Felly dewch yn llu i gymdeithasu a mwynhau a dewch รข'ch ffrindiau gyda chi!

Dyddiad: dydd Mercher 21/7/10
Lleoliad: Chapter, Treganna, Caerdydd
Amser: 6.00pm

**Bydd angen i chi gadarnhau trwy yrru RSVP i cymraegioedolion@caerdydd.ac.uk erbyn dydd Llun 19/7/10**


Folk dancing, live music and food

Come and join us for a social evening with live music, Welsh folk dancing and FREE food! a warm welcome to learners of all levels - a great opportunity to practice your Welsh over the Summer.


Wedi 7 (S4C TV show) will be broadcasting live from the location!

So join us for a fun filled evening and bring some friends with you!

Date: Wednesday 21/7/10
Location: Chapter, Canton, Cardiff
Time: 6.00pm

**You will need to send an RSVP to welshforadults@cardiff.ac.uk by Monday 19/7/10**

No comments: