Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

5.6.07

Miri Ffili 9-16.6.07

Miri Ffili 2007 (9-16.6.07)
Wythnos o weithgareddau Cymraeg yn sir Caerffili
A week of Welsh language events throughout Caerphilly county


09.06.07

10am-1pm

CHWARAEON A GEMAU I’R TEULU

Sports and Games for all the family


Caeau Chwarae Owain Glyndŵr Fields, Caerffili [map]

Am ddim/Free

Tenis, rownders, pêl-droed, rygbi bach, sgiliau syrcas a gemau i’r teulu i gyd i gymryd rhan. Dewch â phicnic.

Tennis, rounders, football, touch rugby, circus skills and games for the whole family to take part in. Bring a picnic.


11.06.07

Noson PATAGONIA Evening

7:30pm

Canolfan Cristnogol Siloh Chrisitan Centre, Ystrad Mynach

£2

Darlith am daith Menter Iaith Merthyr i Batagonia yn Ebrill 2006

A talk about Menter Aiith Merthyr's trip to Patagonia in April 2006 (*The talk will be in Welsh, but simultaneous translation is available on the night*)12.06.07

NOSON GERDDOROL GYDA CHAWS A GWIN

An evening of music and Cheese & Wine

7:30pm

Canolfan Ymwelwyr Caerffili/ Caerphilly Visitors Centre (Mynediad drwy docyn yn unig/Entry by ticket only - 029 2088 2107)

£5

Elw tuag at sefydlu Eisteddfod y Cymoedd Caerffili. 1 gwydryn o win am ddim gyda phob tocyn / Proceeds towards a new local Eisteddfod for the county. 1 glass of wine free with ticket
13.06.07

DRAMA ‘YR AIL DDYFODIAD’

7:30pm

Festri Ton y Felin Chapel Vestry, Caerffili

£3

Addasiad Ben Jones o ‘Heavens to Besty’ gan John Waterhouse /
Welsh adaptation of Heavens to Besty by John Waterhouse


14.06.07

NOSON 'CRAP AR FARDDONI’

7:30pm

Tafarn Y Capel, Bargod

£3

Noson gyda’r beirdd ifanc Hywel Griffiths (ennillydd Cadair Eisteddfod yr Urdd 2007), Aneirin Karadog, Iwan Rhys ac Eurig Salisbury

An evening of Welsh language poetry with young poets Hywel Griffiths (winner of the chair at the Urdd Eisteddfod 2007), Aneirin Karadog, Iwan Rhys ac Eurig Salisbury
15.06.07

Gig - FRIZBEE, RADIO FEYNMAN, PILGRIMS

8:00pm

Tafarn y Wingfield, Llanbradach

£7


16.06.07

DIWRNOD Y DYSGWYR / WELSH LEARNERS DAY

10am-2pm

Tŷ Rhydychen/ Oxford House, Rhisga

Am ddim / Free

Gwybodaeth am wersi Cymraeg, sgwrsio â dysgwyr eraill dros baned, amrywiaeth o weithgareddau i ddysgwyr pur a profiadol e.e. crochenwaith, storiâu digidol, pori’r we, gemau, siop llyfrau Cymraeg, cyrsiau blasu Cymraeg. / Info about Welsh classes, chat with other learners over a cuppa, numerous activites such as pottery, digital storytelling, guide to websites, Welsh book shop, taster classes.
09.06.07

CHWARAEON A GEMAU I’R TEULU

10am-1pm

Caeau Chwarae Owain Glyndŵr, Caerffili (gyferbyn â’r castell)

Am ddim

Tennis, rownders, pêl-droed, rygbi bach, sgiliau syrcas a gemau i’r teulu i gyd i gymryd rhan. Dewch â phicnic.


11.06.07

NOSON PATAGONIA

7:30pm

Canolfan Cristnogol Siloh, Ystrad Mynach

£2

Darlith am daith Menter Iaith Merthyr i Batagonia yn Ebrill 2006


12.06.07

NOSON GERDDOROL GYDA CHAWS A GWIN

7:30pm

Canolfan Ymwelwyr Caerffili (Mynediad drwy docyn yn unig - 029 2088 2107)

£5

Elw tuag at sefydlu Eisteddfod y Cymoedd Caerffili. 1 gwydryn o win am ddim gyda phob tocyn
13.06.07

DRAMA ‘YR AIL DDYFODIAD’

7:30pm

Festri Ton y Felin, Caerffili

£3

Addasiad Ben Jones o ‘Heavens to Besty’ gan John Waterhouse


14.06.07

NOSON 'CRAP AR FARDDONI’

7:30pm

Tafarn Y Capel, Bargod

£3

Noson gyda’r beirdd ifanc Hywel Griffiths, Aneirin Karadog, Iwan Rhys ac Eurig Salisbury
15.06.07

GIG - FRIZBEE, RADIO FEYNMAN, PILGRIMS

8:00pm

Tafarn y Wingfield, Llanbradach

£7


16.06.07

DIWRNOD Y DYSGWYR

10am-2pm

Tŷ Rhydychen, Rhisga

Am ddim

Gwybodaeth am wersi Cymraeg, sgwrsio â dysgwyr eraill dros baned, amrywiaeth o weithgareddau i ddysgwyr pur a profiadol e.e. crochenwaith, storiâu digidol, pori’r we, gemau, siop llyfrau Cymraeg, cyrsiau blasu Cymraeg.

09.06.07

CHWARAEON A GEMAU I’R TEULU

10am-1pm

Caeau Chwarae Owain Glyndŵr, Caerffili (gyferbyn â’r castell)

Am ddim

Tennis, rownders, pêl-droed, rygbi bach, sgiliau syrcas a gemau i’r teulu i gyd i gymryd rhan. Dewch â phicnic.


11.06.07

NOSON PATAGONIA

7:30pm

Canolfan Cristnogol Siloh, Ystrad Mynach

£2

Darlith am daith Menter Iaith Merthyr i Batagonia yn Ebrill 2006


12.06.07

NOSON GERDDOROL GYDA CHAWS A GWIN

7:30pm

Canolfan Ymwelwyr Caerffili (Mynediad drwy docyn yn unig - 029 2088 2107)

£5

Elw tuag at sefydlu Eisteddfod y Cymoedd Caerffili. 1 gwydryn o win am ddim gyda phob tocyn
13.06.07

DRAMA ‘YR AIL DDYFODIAD’

7:30pm

Festri Ton y Felin, Caerffili

£3

Addasiad Ben Jones o ‘Heavens to Besty’ gan John Waterhouse


14.06.07

NOSON 'CRAP AR FARDDONI’

7:30pm

Tafarn Y Capel, Bargod

£3

Noson gyda’r beirdd ifanc Hywel Griffiths, Aneirin Karadog, Iwan Rhys ac Eurig Salisbury
15.06.07

GIG - FRIZBEE, RADIO FEYNMAN, PILGRIMS

8:00pm

Tafarn y Wingfield, Llanbradach

£7


16.06.07

DIWRNOD Y DYSGWYR

10am-2pm

Tŷ Rhydychen, Rhisga

Am ddim

Gwybodaeth am wersi Cymraeg, sgwrsio â dysgwyr eraill dros baned, amrywiaeth o weithgareddau i ddysgwyr pur a profiadol e.e. crochenwaith, storiâu digidol, pori’r we, gemau, siop llyfrau Cymraeg, cyrsiau blasu Cymraeg.

09.06.07

CHWARAEON A GEMAU I’R TEULU

10am-1pm

Caeau Chwarae Owain Glyndŵr, Caerffili (gyferbyn â’r castell)

Am ddim

Tennis, rownders, pêl-droed, rygbi bach, sgiliau syrcas a gemau i’r teulu i gyd i gymryd rhan. Dewch â phicnic.


11.06.07

NOSON PATAGONIA

7:30pm

Canolfan Cristnogol Siloh, Ystrad Mynach

£2

Darlith am daith Menter Iaith Merthyr i Batagonia yn Ebrill 2006


12.06.07

NOSON GERDDOROL GYDA CHAWS A GWIN

7:30pm

Canolfan Ymwelwyr Caerffili (Mynediad drwy docyn yn unig - 029 2088 2107)

£5

Elw tuag at sefydlu Eisteddfod y Cymoedd Caerffili. 1 gwydryn o win am ddim gyda phob tocyn
13.06.07

DRAMA ‘YR AIL DDYFODIAD’

7:30pm

Festri Ton y Felin, Caerffili

£3

Addasiad Ben Jones o ‘Heavens to Besty’ gan John Waterhouse


14.06.07

NOSON 'CRAP AR FARDDONI’

7:30pm

Tafarn Y Capel, Bargod

£3

Noson gyda’r beirdd ifanc Hywel Griffiths, Aneirin Karadog, Iwan Rhys ac Eurig Salisbury
15.06.07

GIG - FRIZBEE, RADIO FEYNMAN, PILGRIMS

8:00pm

Tafarn y Wingfield, Llanbradach

£7


16.06.07

DIWRNOD Y DYSGWYR

10am-2pm

Tŷ Rhydychen, Rhisga

Am ddim

Gwybodaeth am wersi Cymraeg, sgwrsio â dysgwyr eraill dros baned, amrywiaeth o weithgareddau i ddysgwyr pur a profiadol e.e. crochenwaith, storiâu digidol, pori’r we, gemau, siop llyfrau Cymraeg, cyrsiau blasu Cymraeg.

CHWARAEON A GEMAU I’R TEULU

No comments: