Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

22.5.07

Cyrsiau Blasu Crochenwaith / Pottery taster classes 23 & 26.5.07

Cyrsiau Blasu Crochenwaith

Fel rhan o Wythnos Addysg Oedolion, rydym wedi trefnu dau sesiwn blasu crochenwaith i oedolion.

Mae'r cyrsiau AM DDIM.
Nos Fercher, 23.5.07 6pm - 9pm
Bore Sadwrn, 26.5.07 10am - 1pm

yn YMCA Abertridwr

Cysylltwch รข Menter Iaith Caerffili i gofrestru.Pottery taster classes (throught the medium of Welsh)

As part of Adult Learners Week, we have organised two pottery taster sessions.

The courses are FREE.

Wednseday, 23.5.07 6pm - 9pm
Saturday, 26.5.07 10am - 1pm

at YMCA Abertridwr

Contact Menter Iaith Caerffili to register.

No comments: