Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

6.3.07

Dathlu Gwyl Dewi: Merthyr Tudful, 8.3.07

Dwi wedi derbyn e-bost gan Jamie Bevan o Fenter Iaith Merthyr Tudful
S'mae pawb,
Nodyn cyflym i'ch wahodd i ddathlu ein nawddsant Dewi ar yr 8fed Mawrth, Nos Iau yn y Ganolfan Gymraeg. Fe fyddwn yn cael ein diddanu gan Gôr yr Aelwyd (Pontypridd) a'r comediwr enwog Ifan Tregaron (S4C, Noson Lawen). Noson i gychwyn am 7.30 a thocynau yn £7 (cawl yn gynwysiedig). Os oes diddordeb, neu am fanylion pellach cysylltwch â mi ar 01685 722176.
Hwyl am y tro

Jamie
Hi everybody,
Just a quick note to invite you to celebrate our patron Saint David on Thursday the 8th March at the Welsh Centre, Pontmorlais. We will be entertained by Côr yr Aelwyd (Pontypridd) and the famous comedian Ifan Tregaron (who is hilariously funny in any language). Doors 7.30 p.m. and tickets cost £7 (cawl incl.). If you would like to join us you can contact me on 01685 722176
see you there

Jamie

No comments: